Γεωργιάδου Β. Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 12, p. 173–212, 2015. DOI: 10.12681/sas.771. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/771. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.