Παϊβανάς Δ. Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 12, p. 297–334, 2015. DOI: 10.12681/sas.777. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/777. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.