Δαβαλάς Α. Bent Flyvbjerg, Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 12, p. 381–382, 2015. DOI: 10.12681/sas.785. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/785. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.