Τεπέρογλου Ε.; Χατζηπαντελής Θ.; Ανδρεάδης Ι. Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 25, p. 37–63, 2015. DOI: 10.12681/sas.788. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/788. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.