Λογοθέτης Η. Υπόθεση Moosbrugger. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 25, p. 155–161, 2015. DOI: 10.12681/sas.794. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/794. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.