Καφέ Α. Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 25, p. 252–259, 2015. DOI: 10.12681/sas.800. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/800. Acesso em: 29 νοεμβρίου. 2023.