Βλάχος Γ. Κ. Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 27, p. 125–139, 2015. DOI: 10.12681/sas.809. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/809. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.