Ρουδομέτωφ Β.; Χρίστου Μ. To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 28, p. 51–80, 2015. DOI: 10.12681/sas.820. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/820. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.