Βανδώρος Σ. Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 26, p. 151–164, 2015. DOI: 10.12681/sas.834. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/834. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.