Βεργίδης Δ. Κ. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 29, p. 97–126, 2015. DOI: 10.12681/sas.871. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/871. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.