Λαδή Σ. Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 24, p. 79–98, 2015. DOI: 10.12681/sas.904. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/904. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.