Θεοδωρίδης Π. John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 24, p. 176–180, 2015. DOI: 10.12681/sas.912. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/912. Acesso em: 12 αυγούστου. 2022.