Μυλωνάς Χ. Γ. Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 11, p. 1–35, 2015. DOI: 10.12681/sas.915. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/915. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.