Αντωνίου Γ. Τοπικές διαστάσεις στην έρευνα της δεκαετίας του 1940: Όψεις του φαινομένου της μαζικής κινητοποίησης των πληθυσμών στο Βόιο την περίοδο της Κατοχής. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 11, p. 111–142, 2015. DOI: 10.12681/sas.919. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/919. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.