Βερβενιώτη Τ. Μια αδημοσίευτη μαρτυρία. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 11, p. 143–169, 2015. DOI: 10.12681/sas.920. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/920. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.