Διαμαντίκος Κ. Πόνος Καζάκος, Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία: Ιστορική ταυτότητα, θεσμοί και υπερεπέκταση στην Ευρώπη. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, [S. l.], v. 11, p. 267–270, 2015. DOI: 10.12681/sas.926. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/926. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.