Κόρδας Γιώργος. 2016. ‘Sabrina P. Ramet (ed.), Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 34 (Ιούνιος):212-15. https://doi.org/10.12681/sas.10258.