Κουκουζέλης Κώστας. 2016. ‘ 392 σελ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 33 (Ιούνιος):226-32. https://doi.org/10.12681/sas.10273.