Δρουμπούκη Αννα-Μαρία. 2016. ‘Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 23 (Ιούνιος):250-56. https://doi.org/10.12681/sas.10333.