Καφέ Αναστασία. 2017. ‘ Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 35 (Φεβρουάριος):69-101. https://doi.org/10.12681/sas.10615.