Δικαίος Γιώργος. 2018. ‘Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 37 (Μάιος):139-69. https://doi.org/10.12681/sas.10832.