Λαμπροπούλου Μαντώ. 2019. ‘Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 38 (Ιανουάριος):11-48. https://doi.org/10.12681/sas.14175.