Γιαννίτσης Αναστάσιος, και Ζωγραϕάκης Σταύρος. 2018. ‘Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 36 (Ιανουάριος):45-77. https://doi.org/10.12681/sas.15737.