Κατσούλης Ηλίας. 2019. ‘ νεωτερική ή κάτι άλλο’;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 38 (Ιανουάριος):103-39. https://doi.org/10.12681/sas.19512.