Λιαλιούτη Ζηνοβία (Τζένη). 2019. ‘ Οξφόρδη 2018’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 39 (Δεκέμβριος):164-66. https://doi.org/10.12681/sas.21132.