Βώβου Ιωάννα. 2021. ‘Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (συντονισμός-επιθεώρηση), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 40 (Μάιος):192-95. https://doi.org/10.12681/sas.27179.