Σιώμος Θωμάς. 2024. ‘Εθνικές Εκλογές 17ης Νοεμβρίου 1974: : «Μεταπολίτευση» και τηλεοπτικοποίηση του εκλογικού ανταγωνισμού’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος):161-96. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/30854.