Γαρδικιώτης Αντώνης, και Πηλιούσης Αχιλλέας. 2024. ‘Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος):101-33. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33155.