ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ. 2024. ‘Το πολιτικό κόμμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 43 (Φεβρουάριος):225-28. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/34086.