Ζέρη Πέρσα. 2015. ‘Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 21 (Αύγουστος):273-80. https://doi.org/10.12681/sas.462.