Λαγός Λευτέρης. 2015. ‘Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 21 (Αύγουστος):301-6. https://doi.org/10.12681/sas.471.