Θεοδωρίδης Πέτρος. 2015. ‘Wilhelm Heinrich Roscher (1972/2003), ’Εφιάλτης’, στο James Hillman, Ο Πάνας και ο Εφιάλτης, Αρτεμίδωρου (2000), Ονειροκριτικά, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2005), Αρτεμίδωρος και Φρόυντ, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και λογοτεχνικά όνειρα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 17 (Αύγουστος):383-90. https://doi.org/10.12681/sas.511.