Αναγνώστου Παναγιώτα. 2015. ‘Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής’;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 20 (Αύγουστος):241-61. https://doi.org/10.12681/sas.527.