Θεοδωρίδης Πέτρος. 2015. ‘Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 5 (Σεπτέμβριος):55-82. https://doi.org/10.12681/sas.544.