Δεμερτζής Νίκος. 2015. ‘Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 5 (Σεπτέμβριος):83-101. https://doi.org/10.12681/sas.545.