Κ. Η. 2015. ‘Ρ. Hirst, Gr. Thompson, Globalization in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 5 (Σεπτέμβριος):324-25. https://doi.org/10.12681/sas.562.