Καφέ Αναστασία. 2015. ‘Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass Politics in Tough Times. Opinions, Votes and Protest in the Great Recession’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 32 (Ιούλιος):211-17. https://doi.org/10.12681/sas.570.