Δούση Εμμανουέλα. 2015. ‘Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 32 (Ιούλιος):222-26. https://doi.org/10.12681/sas.572.