Λάβδας Κώστας Α. 2015. ‘Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 2 (Σεπτέμβριος):27-52. https://doi.org/10.12681/sas.608.