Δημητράκος Δημήτρης. 2015. ‘Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 2 (Σεπτέμβριος):171-96. https://doi.org/10.12681/sas.612.