Μ. Α. Δ. 2015. ‘Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 7 (Σεπτέμβριος):260-62. https://doi.org/10.12681/sas.640.