Δραγώνα Θάλεια. 2015. ‘Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 30 (Ιούλιος):17-39. https://doi.org/10.12681/sas.642.