Φραγκουδάκη Άννα. 2015. ‘Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 30 (Ιούλιος):105-50. https://doi.org/10.12681/sas.645.