Γουλιάμος Κώστας, και Θεοχάρους Αντώνης. 2015. ‘Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 19 (Αύγουστος):135-42. https://doi.org/10.12681/sas.660.