Στρατηλάτης Κώστας. 2015. ‘Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 19 (Αύγουστος):297-334. https://doi.org/10.12681/sas.674.