Λάβδας Κώστας. 2015. ‘Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 1 (Σεπτέμβριος):163-72. https://doi.org/10.12681/sas.688.