Λ. Κ. 2015. ‘Fred Halliday, Rethinking International Relations’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 1 (Σεπτέμβριος):183. https://doi.org/10.12681/sas.691.