Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. 2015. ‘Ηθική και βιοηθική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος):1-26. https://doi.org/10.12681/sas.715.