Δραγώνα-Μονάχου Μυρτώ. 2015. ‘Gilbert Hottois Et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie De Bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος):287-88. https://doi.org/10.12681/sas.732.