Δρακοπούλου Μαριάννα. 2015. ‘Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος):288-91. https://doi.org/10.12681/sas.733.